Pro školy / Stálé

V současné době není možné se na programy objednat z důvodu "galerijních prázdnin" (13.–29. 3. 2023) , kdy pro Vás naši kurátoři připravují nové výstavy v Domě U Jonáše.
 

STÁLÉ ANIMAČNÍ PROGRAMY - Dům U Jonáše

O Jonášovi a velrybě

Nejmladší návštěvníci galerie se seznámí s biblickým příběhem O Jonášovi a velrybě, jehož výjev můžeme spatřit na štukové výzdobě Domu U Jonáše. Následuje skladba dílčích aktivit převádějící příběh do dramatické podoby s řadou zvukových a vizuálních efektů.

Určená cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ
Klíčová slova: #Jonáš a velryba #bůh #příběh #mořský svět
Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální – personální kompetence
Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura

 
 
 
INFORMACE PRO PEDAGOGY:
Objednávání programů:
  • Na všechny animační programy je nutné se objednat alespoň týden předem. 
  • Kontakt pro objednání: atelier@vcg.cz nebo na tel. čísle: 720 991 274
Délka animačních programů:
  • MŠ, 1. stupeň ZŠ: 60 minut
  • 2. stupeň ZŠ, ZUŠ, SŠ, VŠ: 90 minut

Po dohodě lze délku programu přizpůsobit konkrétním potřebám skupiny.


Cena programu:
  • 30 Kč/žák (pedagogický doprovod zdarma)
  • Roční vstupenka pro školy: 3000 Kč 
    Obsahuje neomezený vstup na všechny výstavy v průběhu kalendářního roku a průkaz na 10 doprovodných pořadů; další průkaz na 10 doprovodných pořadů lze dokoupit v průběhu roku k již zakoupené vstupence za zvýhodněnou cenu 2500 Kč.