GDPR

Informační povinnost vůči subjektu osobních údajů (GDPR)

Gočárova galerie, dále jen GG, jako správce zpracovává osobní údaje v níže uvedených případech:

  • pokud k takovému zpracování získal správce přímý souhlas subjektu,
  • za účelem plnění či uzavření smlouvy,
  • na základě právní povinnosti,
  • kdy je takové zpracování oprávněným zájmem GG a kdy takové zpracování převáží oprávněný zájem subjektu osobních údajů.

Na galerii je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky, ID datové schránky:  s9exswj
  • emailem na adrese:  info@gocarovagalerie.cz
  • poštou na adresu: Gočárova galerie, Zámek 3, 530 02 Pardubice

Výše uvedenými způsoby je možné se v relevantních případech na galerii obracet za účelem uplatnění práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku pro zpracování, jako i při uplatnění práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na galerii obracet v případě údajů zpracovaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Subjektu náleží také právo odvolání se k Úřadu pro ochranu osobních údajů.