Prázdninový program

JARNÍ PRÁZDNINY V GG 2024

11. – 15. 3. 2024 / Gočárova galerie v Automatických mlýnech / program je určený pro děti od 6 do 12 let

Příměstský tábor v kreativním duchu, kde si děti v návaznosti na aktuální výstavy vyzkouší tvorbu s využitím různorodých výtvarných technik. Každý den nás bude provázet dílo některého z umělců vystavujících v naší galerii v Automatických mlýnech. Provázet nás budou například díla Martina Janíčka, Veroniky Šrek Bromové nebo Johany Merty. Budeme se inspirovat uměním i sami navzájem, experimentovat s obrazem i zvukem, v ateliéru i venku. Tentokrát se můžeme těšit třeba na kresbu, malbu, asambláž či foto-performance. 

Cena: 2.500 Kč
 
Zajištěno bude: pedagogický dohled s odborným vedením, vstup do expozice, výtvarný materiál a pomůcky, pitný režim, oběd, dopolední a odpolední svačina.
Program probíhá v ateliéru Gočárovy galerie v Automatických mlýnech, ve výstavních expozicích a podle počasí i venku.
 
Přihláška 

Své děti můžete přihlašovat do 6. 3. 2024, kapacita tábora je 12 dětí. 

VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY V GG 2024

28. 3. 2024 / Gočárova galerie v Domě U Jonáše / program je určený pro děti od 6 do 12 let

Jednodenní příměstský tábor v kreativním duchu, na kterém si v návaznosti na aktuální výstavy vyzkoušíme tvorbu s využitím různorodých výtvarných technik. V galerii se přeneseme se do sochařského ateliéru umělců Dany Bartoníčkové a Martina Žáka. Jak takový ateliér vypadá? Jaké předměty se v něm nachází a k čemu slouží? Vyzkoušíme si tvorbu 3D objektů z různých materiálů. Může být socha či plastika z vosku, z papíru, z mýdla nebo látky?

Cena: 500 Kč
 
Zajištěno bude: pedagogický dohled s odborným vedením, vstup do expozice, výtvarný materiál a pomůcky, pitný režim, oběd, dopolední a odpolední svačina.
Program probíhá v ateliéru Gočárovy galerie v Domě U Jonáše, ve výstavních expozicích a podle počasí i venku.
 
Přihláška 

Své děti můžete přihlašovat do 6. 3. 2024, kapacita tábora je 12 dětí.