Kontakty

Gočárova galerie

Zámek č.p. 3

530 02 Pardubice, tel.: 466 510 003
e-mail: info@gocarovagalerie.cz
datová schránka: s9exswj
http: www.gocarovagalerie.cz

IČO: 00085278
číslo účtu: 3439561/0100
Gočárovu galerii zřizuje Pardubický kraj.

Otevřeno: Út, Čt–Ne: 10.00–18.00, St: 12.00–20.00

Pro informace ohledně otevírací doby volejte na:

Dům U Jonáše

tel.: 466 501 897

Pernštýnské nám. 50
530 02 Pardubice

Gočárova galerie v Automatických mlýnech

tel.: 724 181 139

U Mlýnů 1961
530 02 Pardubice

 

Vedení Gočárovy galerie


Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph. D.
ředitelka Gočárovy galerie, historička umění, galerijní pedagožka
e-mail: zarecka@gocarovagalerie.cz
tel.: 466 535 664


Mgr. Lucie Severová
asistentka ředitelky
e-mail: severova@gocarovagalerie.cz
tel.: 466 510 003
gsm: 601 126 156

Odborné oddělení

Mgr. Eliška Jedličková
zástupkyně ředitelky, vedoucí Odborného oddělení, kurátorka podsbírky obrazů, historička umění
e-mail: jedlickova@gocarovagalerie.cz
gsm: 727 903 757

Mgr. Eliška Burdová
kurátorka podsbírky kresby a grafiky, historička umění
e-mail: burdova@gocarovagalerie.cz
gsm: 724 869 845

Mgr. Filip Jakš, Ph. D.
kurátor podsbírky plastiky, historik umění
jaks@gocarovagalerie.cz
724 351 595

BcA. Ondřej Bouček
kurátor podsbírky fotografie, nových médií a negativů, správce depozitáře, odborný restaurátor a konzervátor
e-mail: boucek@gocarovagalerie.cz
gsm: 702 162 390

PhDr. Hana Řeháková
kurátorka, historička umění
e-mail: rehakova@gocarovagalerie.cz
tel.: 466 510 003
gsm: 725 503 140

Mgr. Kateřina Mariánková
registrátorka, dokumentátorka, historička umění
e-mail: mariankova@gocarovagalerie.cz
gsm: 601 068 101

Hana Růžičková 
knihovnice
e-mail: ruzickova@gocarovagalerie.cz
gsm: 601 068 202

Vzdělávací oddělení

Mgr. Tereza Adolfová
vedoucí Vzdělávacího oddělení, edukátorka
e-mail: adolfova@gocarovagalerie.cz
gsm: 601 083 555

Mgr. Kateřina Majorová
edukátorka
e-mail: majorova@gocarovagalerie.cz
gsm: 720 991 274

Mgr. Andrea Koláčková
edukátorka
e-mail: kolackova@gocarovagalerie.cz
gsm: 720 991 274

Mgr. Hana Paulusová
edukátorka
e-mail: paulusova@gocarovagalerie.cz
gsm: 720 991 274

Bc. et Bc. Veronika Peldová
edukátorka,  grafička
e-mail: peldova@gocarovagalerie.cz
gsm: 720 991 274

PR oddělení / Oddělení vztahů s veřejností

Mgr. Michaela Johnová Čapková
vedoucí PR oddělení, manažerka, marketing
e-mail: johncapkova@gocarovagalerie.cz
gsm: 720 978 561

Cecílie Kutálková
správkyně sociálních sítí, propagace
e-mail: kutalkova@gocarovagalerie.cz
gsm: 736 217 370

Bc. Lenka Novotná
grafička, produkční výstav
e-mail: novotna@gocarovagalerie.cz
gsm: 601 067 841

Michal Kudláček
fotograf
e-mail: kudlacek@gocarovagalerie.cz

Rozpočtové oddělení

Ing. Milena Skálová Kliková
vedoucí Rozpočtového oddělení, rozpočtářka, ekonomka
e-mail: klikova@gocarovagalerie.cz 
tel.:  720 826 160

Ekonomické oddělení

Zdeňka Sochorová
vedoucí Ekonomického oddělení, účetní, personalistka, ekonomka
e-mail: sochorova@gocarovagalerie.cz
tel.: 466 510 003

Technické, provozní a investiční oddělení

Martin Košťál
technický pracovník, energetický manažer, řidič referentského vozu
e-mail: kostal@gocarovagalerie.cz
gsm: 606 769 989

Jiří Hlaváček
technický pracovník
e-mail: hlavacek@gocarovagalerie.cz
gsm: 723 731 001