Kontakty

Gočárova galerie

Zámek č.p. 3

530 02 Pardubice, tel.: 466 510 003
e-mail: info@gocarovagalerie.cz
datová schránka: s9exswj
http: www.gocarovagalerie.cz

IČO: 00085278
číslo účtu: 3439561/0100

Dům U Jonáše

Pernštýnské nám. 50
530 02 Pardubice, tel.: 466 501 897

Gočárovu galerii zřizuje Pardubický kraj

Mgr. et Mgr. Klára Zářecká, Ph. D.
ředitelka Gočárovy galerie, historička umění, galerijní pedagožka
e-mail: zarecka@gocarovagalerie.cz
tel.: 466 535 664
gsm: 720 038 106

Veronika Vydrová
asistentka ředitelky
tel.: 466 510 003

Odborné oddělení

Mgr. Eliška Jedličková
zástupkyně ředitelky, vedoucí Odborného oddělení, kurátorka podsbírky obrazů, historička umění
e-mail: jedlickova@gocarovagalerie.cz

gsm: 727 903 757

Mgr. Eliška Burdová
kurátorka podsbírky kresby a grafiky, historička umění
e-mail: burdova@gocarovagalerie.cz

gsm: 724 869 845

Mgr. Viktor Čech, Ph. D.
kurátor podsbírky plastiky, historik umění
e-mail: cech@gocarovagalerie.cz
tel.: 466 510 003

BcA. Ondřej Bouček
kurátor podsbírky fotografie, nových médií a negativů, správce depozitáře, odborný restaurátor a konzervátor
e-mail: boucek@gocarovagalerie.cz

gsm: 702 162 390 

PhDr. Hana Řeháková
kurátorka, historička umění
e-mail: rehakova@gocarovagalerie.cz
tel.: 466 510 003
gsm: 725 503 140

Mgr. Kateřina Mariánková
registrátorka, dokumentátorka, historička umění
e-mail: mariankova@gocarovagalerie.cz

gsm: 601 068 101

Hana Růžičková 
knihovnice
e-mail: ruzickova@gocarovagalerie.cz
tel.: 466 510 003

Vzdělávací oddělení

Mgr. Tereza Adolfová
vedoucí Vzdělávacího oddělení, edukátorka
e-mail: adolfova@gocarovagalerie.cz; atelier@gocarovagalerie.cz

gsm: 601 083 555

Mgr. Kateřina Majorová
edukátorka
e-mail: majorova@gocarovagalerie.cz

gsm: 720 991 274

Mgr. Andrea Koláčková
edukátorka
e-mail: kolackova@gocarovagalerie.cz

gsm: 720 991 274

Mgr. Hana Paulusová
edukátorka
e-mail: paulusova@gocarovagalerie.cz

gsm: 720 991 274

Bc. Veronika Peldová
edukátorka
e-mail: peldova@gocarovagalerie.cz

gsm: 720 991 274

PR oddělení / Oddělení vztahů s veřejností

Mgr. Michaela Johnová Čapková
vedoucí PR oddělení, manažerka, marketing
e-mail: johncapkova@gocarovagalerie.cz

gsm: 720 978 561

Cecílie Kutálková
správkyně sociálních sítí, propagace
e-mail: kutalkova@gocarovagalerie.cz

gsm: 736 217 370

Bc. Lenka Novotná
grafička, produkční výstav
e-mail: novotna@gocarovagalerie.cz

gsm: 601 067 841

Rozpočtové oddělení

Ing. Milena Skálová Kliková
vedoucí Rozpočtového oddělení, rozpočtářka, ekonomka
e-mail: klikova@gocarovagalerie.cz 
tel.: 466 510 003

Ekonomické oddělení

Zdeňka Sochorová
vedoucí Ekonomického oddělení, účetní, personalistka, ekonomka
e-mail: sochorova@gocarovagalerie.cz
tel.: 466 510 003

Technické, provozní a investiční oddělení

Ing. Jan Holík
vedoucí Technického, provozního a investičního oddělení, investiční technik
e-mail: holik@gocarovagalerie.cz

gsm: 702 239 966

Martin Košťál
technický pracovník, energetický manažer, řidič referentského vozu
e-mail: kostal@gocarovagalerie.cz

gsm: 606 769 989