Žádost o poskytnutí informace

Gočárova galerie (dále jen GG) je podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se její působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti galerie, poskytne GG žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informaci na základě zákona 106/1999 Sb. můžete na VČG doručit:

osobně do podatelny

poštou na adresu: Gočárova galerie, Zámek 3, 530 02 Pardubice

e-mailem na adresu:  podatelna@gocarovagalerie.cz 

Prosíme, uveďte své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a lze je v souladu s §14, odst. 2 tohoto zákona odložit.

Přehled vyřízených žádostí o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.:
/content/wys_pages/Zadost-podle-zakona-106_1999-Sb._Prijato_2019.pdf

/content/wys_pages/Odpoved_podle_106_najem_kavarny.docx

/content/wys_pages/Zadost_podle_zakona106_-_Marcela_Rusinko_rev._1.pdf