Pro školy

Informace pro pedagogy

Objednávání programů:

Na všechny animační programy je nutné se objednat alespoň týden předem.
Kontakt pro objednání: atelier@gocarovagalerie.cz nebo na tel. čísle: 724 130 225

Minimální počet účastníků: 6, maximální počet účastníků: 25

Cena programu:

50 Kč/žák (pedagogický doprovod zdarma)

Roční vstupenka pro školy: 3000 Kč
Obsahuje neomezený vstup na všechny výstavy v průběhu kalendářního roku a průkaz na 10 doprovodných pořadů. Další průkaz na 10 doprovodných pořadů lze dokoupit v průběhu roku k již zakoupené vstupence za zvýhodněnou cenu 2500 Kč.

 

▶ Gočárova galerie v Automatických mlýnech

▸ Animační programy k výstavě Blouděním k sobě (do 31. 3. 2024)

Krajina z tajemného kufříku

Co potkáváme při svých cestách domů, do školy, za kamarády? Míjíme stromy, dopravní značky, oprýskaný plot… Možná se to všechno jeví pořád stejně, nezajímavě. Až se chodník promění v asfaltovou řeku a staré klepadlo na koberce nás jako kouzelná brána pozve do světa, kde se místa známá stanou neznámými.  Pojďme se toulat společně s umělci: H. Capoušková a J. Merta nás svými díly provedou od panelového sídliště až do domu, kde žil známý malíř. Při toulkách výstavním prostorem objevíme různé umělecké formy, jako třeba fotografie, land art či instalace. Nakonec se na chvilku ztratíme v pohádkové krajině, která nám vznikne pod rukama technikou koláže pomocí nůžek, lepidla a zapomenutých pokladů.

Klíčová slova: bloudění – hledání inspirace, koláž, instalace

Cílová skupina: 3.–5. ročník ZŠ

Časová dotace: 60 až 75 minut

Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a příroda

-

Žádný signál

Zahoďme mapu i GPS a pojďme se jen tak toulat v krajině, v myšlenkách, ve vzpomínkách. Sejděme ze známých cest, aby se před námi otevřely cesty nové. Budeme se inspirovat prací současných umělců, Veroniky Bromové a Miloše Šejna. Seznámíme se s pojmy performance i instalace. V ateliéru pak proměníme zeměpis ve výšivku na papíře. Ta se stane záznamem našich cest, bloudění a možná i nalezení nás samých.

Klíčová slova: bloudění – hledání inspirace, instalace, performance – fotoperformance, výšivka

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ

Časová dotace: 90 minut                                            

Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura, Člověk a příroda

-

▸ Animační programy ke stálé expozici Transmise

Umění naslouchat aneb Cesta člověka

Kdo jsou ti lidé na obrazech a co vypovídají jejich gesta a výrazy v tváři? Ve stálé expozici Transmise se pomocí sousoší L. Seefried Matějkové vydáme na imaginární cestu časem. Společně prozkoumáme, zda a jak výtvarná díla zrcadlí svou dobu, historické události i nás samotné. Navážeme rozhovory s postavami z děl K. Lhotáka., J. Čapka nebo třeba K. Válové. V čem se od nich lišíme, co máme naopak společného? Kde v těžkých časech hledají a nacházejí útěchu či radost? Krátkou výtvarnou aktivitou na díla zareagujeme, vložíme do nich kousek současnosti a možná i své osobnosti.

Klíčová slova: člověk, společnost, civilismus, sociální umění, existenciální umění, dobový kontext

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ

Časová dotace: 75 až 90 minut

Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální.

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a společnost

 

Ticho promlouvá aneb Cesta přírody

Prostorem, který nám odjakživa nabízí místo k inspiraci, odpočinku či meditaci, je příroda. Vydejme se společně na procházku krajinami z obrazů. Zaposloucháme se do zvuků přírody a odpočineme si mezi zelenými tóny malovaných lesů. Zjistíme, jak se v průběhu století měnila krajina na obrazech od konkrétní k abstraktní, od akademické a avantgardní po vnitřní. Vysvětlíme si pojmy jako plány, stylizace, perspektiva. V expozici si pak zkusíme vytvořit technikou trhané koláže vlastní krajinu.

Klíčová slova: krajinomalba, akademismus, avantgarda, vnitřní pojetí krajinomalby, psychohygiena, relaxace, prostorové plány, stylizace, perspektiva

Cílová skupina: 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ

Časová dotace: 60 až 75 minut                                  

Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět, Člověk a příroda

-

▸ Stálé programy

Od zrnka k umění / interaktivní prohlídka budovy Gočárovy galerie pro školní skupiny

Proč se naše galerie jmenuje Gočárova? Není tomu tak dávno, co se její budova třásla pod tíhou mlýnských strojů, hlubinná sila ukrývala tuny obilných zrn a čerstvě namletá mouka zásobovala nejednu pekárnu. Příběh Automatických mlýnů začíná již více než před 100 lety. Původní majitelé tehdy oslovili mladého architekta Josefa Gočára, aby plánované novostavbě vdechl vnější podobu. Čím se inspiroval a jaké architektonické prvky na fasádě Automatických mlýnů obdivují návštěvníci dodnes? Společně projdeme celou budovu bývalého mlýna a podíváme se, jak se proměnily interiéry mlýnice a sila na výstavní prostory. Úplný závěr bude patřit osobnosti Josefa Gočára a několika jeho stavbám. Ty si ukážeme na připravené časové ose, která nám poslouží jako nápověda k vytvoření vlastní časové osy pomocí razítek se stavbami.

Klíčová slova: Josef Gočár, Automatické mlýny, mlýnské relikty, Gočárova galerie

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, ZUŠ, VŠ

Časová dotace: 50 až 60 minut

-

▶ Gočárova galerie v Domě U Jonáše

▸ Animační programy k výstavě Nadchnout ilustrací (do 3. 3. 2024)

Velké ženy

Přijměte pozvání do společnosti velkých žen. Mezi portréty vytvořenými studenty Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU si budeme vyprávět o životě českých hrdinek napříč staletími. O ženách, které se navzdory často nelehkým podmínkám proslavily na poli umění, sportu i politiky. O ženách, které překonávaly předsudky, stereotypy a dosahovaly svých cílů pílí, silou vůle a charakteru. Zmíníme třeba Anežku Českou, Alici Masarykovou, Adrienu Šimotovou, Věru Čáslavskou nebo Latu Brandisovou. Zamyslíme se, zda a jak se i my můžeme stát slavnými nebo velkými. Vysvětlíme si, co je to portrét a jakými výtvarnými prostředky může být ztvárněn. V ateliéru na téma navážeme vytvořením vlastní stylizované podobizny.

Klíčová slova: hrdinka, portrét, stylizace, kresba, koláž

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ

Časová dotace: 90 minut

Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální, občanská

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a společnost, Člověk a jeho svět

 
Bylo, nebylo…

Příběhy nás provází od nepaměti. Předávají nám moudrost a zkušenost minulých generací. Prostřednictvím obrazů Renáty Fučíkové se necháme vtáhnout do děje starozákonních příběhů o Noemově arše nebo o Jonášovi a velrybě. Otevře se nám kouzelný svět složený z pečlivé kresby a zářivých barev. Povíme si, co znamená akvarel, kvaš nebo kombinovaná technika. V ateliéru se proměníme v kreativní ilustrátory a vyzkoušíme si propojit příběh s obrazem ve společném díle.

Klíčová slova: příběh, ilustrace, akvarel, kvaš, kombinovaná technika

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Časová dotace: 60 minut

Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět

 

▸Rabbit hole (do 30. 6. 2024)

Z důvodu velikosti výstavních prostor Rabbit hole je možné navštívit jednotlivé programy pouze v maximálním počtu 15 žáků. V případě většího počtu žáků probíhá kombinace obou nabízených programů: program k výstavě se odehrává v expozici, program Říše za obrazovkou probíhá v ateliéru. Více informací rádi podáme telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.

MATEJ AL-ALI: FRAMING (od 6. prosince 2023 do 3. března 2024)

Relativní realita

Každý den se setkáváme s nepřeberným množstvím zpráv, které se nás snaží nejen informovat, ale také třeba šokovat, vyděsit nebo pobavit. Čemu tedy můžeme věřit a jak se v dnešním světě dezinformací zorientovat? Animační program Relativní realita žáky aktivně zapojí do problematiky zkreslování reality skrze média. Vysvětlíme si například pojem mediální gramotnost a seznámíme se s různými technikami, kterými lze manipulovat obraz nebo zprávy. V závěrečné fázi programu si žáci vytvoří vlastní fiktivní zprávu, což jim umožní lépe pochopit proces vzniku dezinformací a zvýšit povědomí o nutnosti kritického myšlení při konzumaci médií. Animační program navazuje na výstavu Mateje Al–Aliho: Framing, která je součástí cyklu Rabbit hole.

Klíčová slova: mediální gramotnost, digitální svět, realita, zkreslování reality, fake news

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ

Časová dotace: 90 minut

Rozvíjené kompetence: k řešení problém, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět

 
Říše za obrazovkou

Znáte knihu Alenka v říši divů? Právě ta byla inspirací pro cyklus výstav Rabbit hole, který reflektuje témata digitalizace. Je pro nás ještě digitální prostředí pomyslnou říší divů, nebo už zcela srostlo s naší realitou? V programu si vyzkoušíme řešit situace a problémy, kterým musela postava Alenky čelit. Vytvoříme tak zcela novou adaptaci původního příběhu. Díky využití knižní předlohy a tvorby příběhu je vhodné navázat na program i v hodinách českého a anglického jazyka.

Klíčová slova: Alenka v říši divů, komunikace, fantazie

Cílová skupina: 2. stupeň ZŠ, SŠ, VŠ

Časová dotace: 90 minut

Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální a personální

Vzdělávací oblast: Umění a kultura, Člověk a jeho svět

-

▸ Stálé programy

O Jonášovi a velrybě

Nejmladší návštěvníci galerie se prostřednictvím vyprávění, dialogu, tvůrčí aktivity, dramatizace a stínového divadla seznámí s biblickým příběhem O Jonášovi a velrybě, jehož výjev můžeme spatřit na štukové výzdobě Domu U Jonáše.

Cílová skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Klíčová slova: Jonáš a velryba, bůh, příběh, mořský svět, dramatizace

Rozvíjené kompetence: k řešení problémů, komunikativní, sociální – personální kompetence

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět, Umění a kultura