Bez názvu (Z nových akvizic)

29. března - 18. června 2023
Otevírací doba
út–ne: 10.00–18.00
po: zavřeno
Dům U Jonáše

Vstupné
plné 100 Kč
snížené 50 Kč

rodinné 200 Kč /Max. 5 členů a z toho musí být min. 1 dítě do 15 let.

Kurátorky: Eliška Jedličková a Eliška Burdová

Bez názvu (Z nových akvizic)

termín: 29. 3. – 18. 6. 2023

kurátorky výstavy: Eliška Jedličková a Eliška Burdová

Gočárova galerie je sbírkotvornou institucí, jejíž hlavní úkol spočívá v budování sbírkového fondu výtvarného umění a v péči o něj. Svou akviziční činnost pravidelně prezentuje ve svých stálých a dlouhodobých expozicích, krátkodobých výstavách, nebo v podobě zápůjček dalším galeriím a institucím. Za poslední tři uplynulá léta získala galerie do svých sbírek díky zřizovateli, jímž je Pardubický kraj, příspěvkům Ministerstva kultury ČR a darům celkem 295 uměleckých děl za více než šest a půl milionů korun. Některá díla z akvizic 2020–2022 již zaujala čestná místa ve výstavních projektech galerie v nedávné době, řadu prací měli návštěvníci možnost poznat ještě před samotným nákupem v autorských či tematických výstavách. Mnoho děl však stále netrpělivě čeká za zavřenými dveřmi depozitářů na svou prezentaci a zhodnocení akviziční činnosti Gočárovy galerie za uplynulá tři léta.

V rámci akviziční strategie se galerie zaměřuje zejména na doplnění sbírky o díla autorů od 80. let po současnost a aktuální umělecké tendence. Jejich zakoupení často sleduje vývojovou linii sbírkového fondu. Prezentací pouhého tříletého období však může dojít k vytržení z kontextu akviziční koncepce. Výstava Bez názvu (Z nových akvizic) záměrně rezignuje na primární prezentaci směrů akviziční strategie podmiňující samotný nákup. Pojetím výstavy jako jednoho velkého depozitáře s jednotlivými podsbírkami obrazů, kreseb, grafik, fotografií a plastik představujeme umělce a jejich díla jako solitéry a významné individuality české výtvarné scény. Chceme návštěvníkům přiblížit smysl úsilí muzea výtvarného umění spočívající v uchovávání svědectví o době a tvůrčích schopnostech umělců.

Výstava představí díla autorů druhé poloviny 20. století stojící mimo oficiální kulturu v podobě fotografií Jana Ságla zachycující jednu z akcí v krajině Zorky Ságlové s názvem Pocta Fafejtovi, tvorbu některých členů Volného uskupení 12/15 Pozdě, ale přece, kterou galerie ve sbírkovém fondu systematicky doplňuje, či členy skupiny Zaostalí. Nebudou chybět ani autoři současné umělecké scény či umělci úzce spjati s regionem.


Průvodní tiskovina ke stažení nebo tisku: Skládačka_Bez_názvu