Blouděním k sobě

29. září 2023 - 31. března 2024

Út, Čt–Ne: 10.00–18.00 hodin
St: 12.00–20.00 hodin

Gočárova galerie v Automatických mlýnech

Vstupné
plné 40 Kč
snížené 20 Kč

rodinné 80 Kč / 2 dospělí + 2 děti

Kurátoři
Eliška Burdová, Filip Jakš, Eliška Jedličková


Blouděním k sobě

Blouděním k sobě

29. 9. 2023 – 31. 3. 2024
Kurátoři: Eliška Burdová, Filip Jakš, Eliška Jedličková

Bloudění, bloumání, šmejdění. Trojice slov vyjadřuje téma výstavy zaměřené na intimní vztah mezi umělcem a jeho blízkým okolím. Propojuje záměrně bezcílné toulání a procházení s touhou po otevření hranic imaginace a objevování nových, ač na první pohled nezajímavých momentů. Jedná se o vztah k důvěrně známému prostředí. Intimní vnitřní rozhovory při zdánlivě bezcílném bloudění otevírají v umělcích nové tvůrčí impulzy a postupy. V prostředí nalézají autoři nové podněty, snaží se, aby se jim ta místa stala znovu neznámými.

V českém výtvarném umění se spolu s tímto konceptem otevírají nové možnosti a kontexty. Cílem výstavy je propojení generací výtvarníků a umělců od počátku 20. století až po současnost se zaměřením na lokality současného Pardubického kraje. Lokální zaměření vycházející ze samotného konceptu výstavy se v tematicky sjednocujícím projektu snaží o zviditelnění umění pocházejícího z našeho kraje. Zastoupeni budou následující autoři: Antonín Slavíček, Gustav Porš, Miloš Šejn, Veronika Šrek Bromová, Johana Merta, Josef Váchal, Ludmila Jandová a další.

Foto: Blouděním k sobě / Miloš Šejn / Rudé tělo 2005 fotoperformance / sbírka autora