Co přetrvá / příběh galerie / 1953–2023

29. března - 15. října 2023

Út, Čt–Ne: 10.00–18.00 hodin
St: 12.00–20.00 hodin

Dům U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50

Vstupné
plné 100 Kč
snížené 50 Kč

rodinné 200 Kč /Max. 5 členů a z toho musí být min. 1 dítě do 15 let.

Kurátorka 
Hana Řeháková

Co přetrvá / příběh galerie / 1953–2023

Co přetrvá / příběh galerie / 1953–2023

Příběh Gočárovy galerie, která se do 31. 12. 2022 jmenovala Východočeská galerie v Pardubicích, se začal psát v průběhu padesátých let minulého století. Je odrazem doby, jejích mnohdy omezených možností, ale i odvážných řešení. Galerie od svého založení několikrát změnila zřizovatele, název i odborné zaměření. V její historii se prolínají různá politická rozhodnutí s osudy mnoha lidí. Výstava seznámí veřejnost s důležitými dějinnými etapami této instituce a s některými osobnostmi, které se podílely na jejím rozvoji. Výstavní expozice provede návštěvníka historií galerie ve čtyřech etapách. První část je věnována období založení galerie (1953–1961), druhá vzniku Východočeské galerie (1961–1971), další se zabývá dobou normalizace (1971–1989) a závěrečná část je věnována činnosti galerie v ovzduší svobody od roku 1989 do současnosti. Jednotlivá období budou představena prostřednictvím úvodních textů, dobových dokumentů a výběrem důležitých děl, která galerie získala do svých sbírek. V rámci instalace budou zpřístupněny některé zajímavé dokumenty, fotografie, filmy, audionahrávky nebo vybrané recenze výstav z dobového tisku.

Za fotografii děkujeme Štěpánu Bartošovi.

 

Průvodní tiskovina ke stažení nebo tisku: Skládačka_Co_přetrvá / příběh galerie