Disegno Auditivo

24. března - 13. prosince 2024
Otevírací doba
út–ne: 10.00–18.00
po: zavřeno
Disegno Auditivo

Disegno Auditivo

Kurátor: Filip Jakš

Sound artový projekt představí 4 zvukové reakce na výstavy ve prostoru kabinetu – v silu Gočárovy galerie v Automatických mlýnech. Zvuková prostředí, kompozice a skladby zpracovávají témata a tvary, jež působí v temných betonových místnostech galerie.

Na základě vztahu zvuku a tvaru se v naší představivosti načrtávají specifické obrysy představ. Renesanční pojem disegnopopisoval cestu myšlenky k její vizualizaci, disegno (přeložitelný v tomto smyslu jako „náčrt“) byl esencí výtvarného umění. Oproti původnímu pojmu v tomto projektu zkoumáme zvukové asociativní vlastnosti tvarů – načrtáváme disegno auditivo

Martin Janíček na své výstavě pracuje s technickými relikty mlýnského provozu budovy. Akcentuje tak jejich vizuální a zvukové možnosti. Na objekty také sám zahrál, čímž vznikla skladba interpretující specifické tvary a materiály.

Zvuková umělkyně Polina Katschenka (BY) reaguje na výstavu Postprizma, jejíž vyznění v tomto prostoru reflektuje nenápadnými zvuky.

 V silu poté budeme vystavovat díla Alfonse Muchy. Osobní interpretaci jeho děl a doby, v níž vznikala, zajistí zvukový umělec, dramaturg a skladatel Ladislav Železný.

Malíř a sochař František Kyncl je autorem fonetických maleb, které budou v silu vystaveny. Ty vznikaly podle hudby, kterou si autor buď sám složil a nahrál na magnetofonové pásky, nebo ji nechal nahrát. Jeho hudební kompozice tak byly součástí výtvarného konceptu.

 Vznikající zvukové stopy budou prezentovány vždy na doprovodném koncertu. Poté budou k dohledání na soundcloudovém účtu Gočárovy galerie:

https://soundcloud.com/go-rova-galerie

Koncem roku 2024 vyjde souborné album, které představíme 13. 12. v hudebním sále Gočárovy galerie v automatických mlýnech.

Foto: Martina Janíčka fotil Michal Kudláček, GG