Gočár Digital

23. června - 20. srpna 2023

Út, Čt–Ne: 10.00–18.00 hodin
St: 12.00–20.00 hodin

Gočárova galerie v Automatických mlýnech

Kurátoři
Klára Zářecká
Petr Hůza

Gočár Digital

Foto: Tomáš Kubelka

GOČÁR DIGITAL

Rok 2020 byl spojen s připomínkou 140. výročí narození českého architekta Josefa Gočára (1880–1945), které se zároveň stalo příležitostí k oslavě jeho architektonické tvorby charakterizované hledáním nových forem, materiálů a výrazových prostředků. Studenti prvního a druhého ročníku oboru Grafická tvorba – multimédia Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové se pod vedením MgA. Petra Hůzy pokusili na fenomén Gočár nahlédnout neotřele a inovativně. Výsledkem studentských semestrálních prací jsou plakáty a autorské  knihy inspirované  samotnou osobností Josefa Gočára a především jeho stavbami. Většina studentů - tvůrců pocházela z regionu východních Čech, a tak se v jejich grafických realizacích setkáváme s odkazy na architekturu Hradce Králové a Pardubic, včetně motivů z Winternitzových automatických mlýnů.

Stěžejní činností Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové je příprava budoucích pedagogických pracovníků pro oblasti výtvarné výchovy, výtvarné kultury, textilní tvorby a grafického designu a dále také příprava odborníků z řad příbuzných profesí (např. arteterapie pro budoucí sociální pracovníky).