Markéta Korečková & Jan Macko HOME SWEET HOME

14. září - 27. listopadu 2022
Otevírací doba
út–ne: 10.00–18.00
po: zavřeno
Dům U Jonáše

Kurátor
Petr Vaňous
Produkce výstavy
Hana Řeháková

Markéta Korečková & Jan Macko HOME SWEET HOME

Markéta Korečková (1975) a Ján Macko (1969) patří do výrazné skupiny absolventů sochařského ateliéru Karla Nepraše a kromě společného humoru a smyslu pro ironii tvoří také rodinu. Oba navazují na neprašovská východiska v aktualizaci figury. Ve své práci sledují proměny i konstanty toho, co nabízí figura v rovině výrazu, jeho přepracování i negace v rámci současného umění. Podstatný je také smysl obou autorů pro materiálové a prostorové experimenty ve vztahu k soše, objektu a instalaci. Humor a odlehčení tu jdou ruku v ruce se smrtelnou vážností. Tomu odpovídá i volba námětů a témat.

Výstava HOME SWEET HOME reflektuje principy stojící za rodinnými vztahy a společně sdíleným životem. Otevírá ambivalentní vztahová pole daná mateřstvím, otcovskou rolí i různými rodinnými a civilizačními rituály. Věčné a nadčasové se tu prolíná s dočasným a pomíjivým. Někde v druhém plánu, na pozadí sochařské tvorby Markéry Korečkové i Jána Macka, jako by vystupovaly, na způsob torzální vzpomínky, obrysy základů evropské umělecké tradice, jejíž dědictví je dnešní zrychlenou a spotřební dobou radikálně přehodnocováno a transformováno. Člověk a jeho všední svět obrací nadčasové formy sochařství naruby, aby zdůraznil svou vlastní přítomnost v nové situaci, která je souběhem historické a osobní paměti a zkušenosti. „Sladký domov“ získává v této perspektivě různá měřítka a různé výklady.   
Kurátor: Petr Vaňous

Záznam rozhovoru Nadi Kubínkové pro Český rozhlas Pardubice.
Hovoří kurátor výstavy Petr Vaňous a výtvarnice Markéta Korečková.
 

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.