Martin Janíček: Vnitřní systém

24. ledna - 31. března 2024

Út, Čt–Ne: 10.00–18.00 hodin
St: 12.00–20.00 hodin

Gočárova galerie v Automatických mlýnech

Vstupné
plné 100 Kč
snížené 50 Kč

rodinné 200 Kč / max. 5 členů a z toho musí být min. 1 dítě do 15 let

Kurátor
Filip Jakš

Martin Janíček: Vnitřní systém
Martin Janíček: Vnitřní systém
 
24. 1. - 31. 3. 2024
 
Gočárova galerie v automatických mlýnech, silo ve 3. NP
 
Instalace v prostoru hlubokého sila evokuje situaci ze sci-fi příběhu. Vysoký strop i osvícené technické relikty utváří dojem beztížného neprostoru, cesty vakuem za světlem a zvukem. Působí jako artefakty neznámé události v útrobách čtyř obřích motorových jednotek. 
Naše představivost utváří možné scénáře vědeckofantastického příběhu, čemuž napomáhají technický charakter předmětů i jejich zašlý vzhled. Důležitým prvkem je zde snaha o přenesení diváka do paralelního archeologického vnímání – jako by si v budoucnosti snažil utvořit náhled na zapomenuté události. 
Martin Janíček dává součástkám dříve ukrytým v útrobách mlýnských strojů v budově Gočárovy galerie nový smysl a ukazuje specifický pohled na jeho vnitřní systém. Nehraje už roli, jaký předmět měl v mlýně jakou funkci. V nové konstelaci hrají zcela nové role a vzájemně na sebe reagují. Světlo a zvuk pomáhají posunout jejich význam – tvoří prostorovou kompozici. Ústředním motivem jsou zde modré elektrické rozvodné skříně z bývalého velínu mlýna – odtud se posílaly impulzy a zprávy. Dráty z nich jsou momentálně odstřižené. Tep vln a podnětů nyní směřuje k naší vlastní představivosti.
 
Slavnostní zakončení výstavy (společně s výstavou Blouděním k sobě) proběhne 24. 3. 2024.
V 17:00 proběhne komentovaná prohlídka výstavy s autorem a kurátorem. Od 19:00 zahraje Martin Janíček v sále galerie koncert pro autentické objekty mlýna, jako host vystoupí Pasi Mäkelä (FI) na kytaru. Koncert představí Janíčkovu skladbu složenou pro vystavené objekty v prostoru sila.
Jde o první koncert projektu Disegno auditivo, který v průběhu roku 2024 představí čtyři různé podoby sound-artových reakcí na čtyři výstavy v prostoru sila automatických mlýnů. Vztahy tvaru, zvuku a prostoru se vykreslují ve zvukové stopě. 
Křest výsledného alba Disegno auditivo proběhne v prosinci 2024.
 

Foto: Michal Kudláček