Martin Velíšek – Ránoc

30. listopadu 2016 - 12. března 2017
Otevírací doba
út–ne: 10.00–18.00
po: zavřeno
Dům U Jonáše

Základní vstupné: 40 Kč
Snížené vstupné: 20 Kč

Martin Velíšek – Ránoc

Výstava Ránoc představí retrospektivní výběr z díla sklářského výtvarníka, malíře a ilustrátora Martina Velíška. Jeho jméno je známé už od počátku 90. let, kdy jeho díla vystavená po ukončení studia na pražské VŠUP (ateliér skla, prof. S. Libenský) vzbudila pozornost osobitým a neortodoxním pohledem na tradiční výtvarná témata. Zajímá ho člověk v nejbanálnějších i nejabsurdnějších situacích, pracuje s nadsázkou na hranici deformace a grotesky. Jeho rukopis i díla jsou na české výtvarné scéně nezaměnitelným a nepřehlédnutelným fenoménem. Vedle malovaných skleněných váz a objektů (zastoupen např. na výstavě EXPO 2005 v japonském Aichi) však záhy začaly vznikat a posléze převažovat práce malířské a ilustrátorské (nakladatelství Lidové noviny, Argo nebo Prostor). V roce 1996 sestavil pro nakladatelství Argo z obrazů cyklu Lyžaři úspěšnou obrazovou publikaci. Velkou pozornost vzbudily jeho ilustrace ke klasickému dílu české literatury – k Babičce Boženy Němcové (1995). Za výtvarnou spolupráci na filmech Fimfárum Jana Wericha a Fimfárum 2 (s režisérem Aurelem Klimtem) získal České lvy za nejlepší výtvarné řešení a nejlepší výtvarný počin. Činnost Martina Velíška je také po léta úzce spjatá s rockovou kapelou Už jsme doma,   malíř je jejím členem,   hráčem na štětce a autorem designu plakátů, obalů a dalších tiskovin. Jako designér a výtvarník se podílel na návrhu a realizaci interiéru legendární pražské hospody U vystřelenýho oka. Výběr z Velíškovy tvorby představí jak jeho známější díla, tak dosud neznámé práce z počátků a z dob studií.