Pavel Příkaský: MUCILAGO

28. června - 15. října 2023

Út, Čt–Ne: 10.00–18.00 hodin
St: 12.00–20.00 hodin

Dům U Jonáše, Pernštýnské náměstí 50

Vstupné
plné 100 Kč
snížené 50 Kč

rodinné 200 Kč /Max. 5 členů a z toho musí být min. 1 dítě do 15 let.

Kurátor
Viktor Čech
Kurátor výstavy za GG
Filip Jakš

Pavel Příkaský: MUCILAGO

Pavel Příkaský: MUCILAGO

Pavel Příkaský je tvůrce, který vychází primárně z média malby. Často ve svých realizacích vystupuje štětcem z rámů i na okolní stěny. Jeho díla se tak stávají komplexní instalací propojující postupy klasického malířského média s daným místem a sítí vztahů, v nichž divák může číst autorem vyprávěné příběhy.

Příkaského vizuální řeč je mnohoznačnou hrou s lidskou tělesností v duchu post-humanistických tendencí. V tématu fauny a flory chce bořit hranice mezi biologickým životem a mytickými bytostmi i s nimi spojenou symbolikou.

Křehké, řídkou barvou nanášené malířské gesto osciluje mezi abstrakcí pigmentových struktur a rétorikou figurace. Jeho tvorbu můžeme připodobnit současným genetickým dystopiím, ale současně i imaginativní hře, jak ji známe ze surrealismu či již předtím ze secese.

V názvu výstavy použitý latinský termín mucilago označuje sliz, který se vyskytuje v rostlinné říši a můžeme si ho spojit třeba s řadou hub. Pro autora je tento viskózní materiál analogií média malířské barvy. Jedná se o životadárnou mízu, a to jak pro biologický organismus rostliny, tak pro hmotnou podstatu malby. 

Diváci jsou zváni na procházku prostor Domu U Jonáše, v nichž Pavel Příkaský vytváří dojem labyrintu malířských a přírodních forem. Mezi nimi si každý příchozí může najít svoji vlastní Ariadninu nit vedoucí k umělcově pojetí krásy i k vážným problémům současného vztahu člověka a přírody.

Viktor Čech


Průvodní tiskovina ke stažení nebo tisku: Skládačka_Pavel_Příkaský_Mucilago