Postprizma

20. dubna - 14. července 2024

Út, Čt–Ne: 10.00–18.00 hodin
St: 12.00–20.00 hodin

Gočárova galerie v Automatických mlýnech

Vstupné
plné 100 Kč
snížené 50 Kč

rodinné 200 Kč / max. 5 členů a z toho musí být min. 1 dítě do 15 let

Kurátoři
Mgr. Tomáš Koudela, Ph. D.
doc. MgA. František Kowolowski

Postprizma

Postprizma

20. 4. – 14. 7. 2024

Gočárova galerie v Automatických mlýnech

Výstava Postprizma prezentuje tvorbu umělců ze Střední Evropy, kteří reflektují současnost a anticipují možnosti budoucího směřování společnosti. Prostřednictvím maleb, kreseb, soch, instalací, fotografií, respektive multimédiální tvorby, budou mít návštěvníci možnost seznámit se s bohatým spektrem aktuální umělecké praxe.

Vystavená díla jsou dialogem mezi minulostí, současností a budoucností, jejich prostřednictvím bude mít divák možnost prožívat dobrodružství myšlení světa i sebe sama.

Vystavující umělci jsou připraveni konfrontovat diváka s tématy, která vyvstávají v neočekávaně nové naléhavosti, přičemž jejich esenciální fundament je pevnou součástí promýšlení smysluplnosti lidské existence.

Tento výstavní projekt je výsledkem dlouhodobé spolupráce mezi kurátory, teoretiky a umělci, otevírající prostor pro intenzivní setkávání diváků s výtvarným uměním, jež spoluutvářelo a spoluutváří, ovlivňovalo a ovlivňuje společenský diskurz.

 Vystavená díla jsou nejenom tradičně kritickým akcentem komplexních společenských vztahů, jsou pozvánkou zvoucí k empatickému nazírání nových temporálně-existenciálních kontextů.

Postprizma je vizuální platformou objevování a interpretace, ukazuje umění jako senzitivní médium schopné předvídat změny a odrážet myšlenky doby.