RABBIT HOLE: Matej Al-Ali: Framing

6. prosince 2023 - 3. března 2024
Otevírací doba
út–ne: 10.00–18.00
po: zavřeno
Dům U Jonáše
RABBIT HOLE: Matej Al-Ali: Framing

PROSTOR PRO PREZENTACI SOUČASNÉHO INTERMEDIÁLNÍHO UMĚNÍ / SPACE FOR THE PRESENTATION OF CONTEMPORARY INTERMEDIA ART

Kurátorka / Curator: Petra Filipová

RABBIT HOLE je výstavní cyklus prezentující nejrůznější formy digitálního umění a umělecké tendence s ním spojené (digitální instalace, site-specific, videoart atd.). Rabbit Hole, králičí nora, kterou hr- dinka slavného příběhu Lewise Carrolla sestupuje do magického světa divů a zázraků, je metaforou vstupu do stále se rozrůstajícího univerza současného umění, jehož drtivá část zůstává běžnému návštěvníkovi galerií doposud skryta. Podobně jako Alenka si pak může při setkání s takovými díly připadat zmatený a ztracený. Projekt si klade za cíl nabídnout mu prostřednictvím nejen samotných výstav, ale také doprovodného programu (přednášky, workshopy, animační dílny) možnost porozu- mět jak konkrétním dílům, tak, na obecnější úrovni, i konceptům, postupům a formám, které jsou v intermediálním umění běžně používány. Rabbit Hole tedy není jen prostorem pro prezentaci umě- leckých děl, ale mnohem spíše místem porozumění. Není jen tunelem, kterým návštěvník vstoupí do světa současného umění, ale také kompasem, díky němuž se bude ve všech těch zdánlivě nesro- zumitelných světech, které se za norou otevírají, lépe orientovat.

MATEJ AL - ALI: FRAMING

frame: 1) orámovat, zasadit do rámu či rámce 2) formulovat, vyjádřit

3) vytvořit falešné důkazy s úmyslem svést vinu na nevinnou osobu

Vztah mezi realitou a jejím mediálním obrazem není samozřejmý. Jedná se o několikafázový proces,  na jehož konci by v ideálním případě měla stát pokud možno co nejvěrnější reprezentace původní skutečnosti, tedy to, čeho se nám v zrcadlovém labyrintu informačního světa dostává stále méně. Instalace Mateje Al -Aliho v konceptuální zkratce ukazuje podmínky, za nichž k převodu reality do jejího mediálního odrazu dochází.

Mohlo by se zdát, že realita sama má v autorově chápání jakousi dvojdomou, hérakleitovskou pod- statu – zdánlivě si zachovává svoji neměnnou podstatu, ale ve skutečnosti je v neustálém pohybu („nevstoupíš dvakrát do jedné řeky“). Tak bychom na první pohled mohli chápat symbolický význam otočné nádoby, uvnitř níž se nachází voda. Nádoba se otáčí, tekutina v závislosti na pohybu nádoby neustále mění svůj tvar, protože je ale tento pohyb pomalý, zůstává hladina tekutiny nehybná. Jed- ná se ovšem skutečně o pohyb samotné reality, anebo se jen neustále mění perspektiva toho, kdo ji pozoruje? Věci se nám, jak si povšiml Kant, přeci nedávají samy o sobě. Procházejí filtrem našeho vnímání a zároveň i naší interpretace. Kamera-pozorovatel není fixována k pozici hladiny, nýbrž se otáčí spolu s nádobou. Pokud si takový permanentní pohyb našich perspektiv (perspektiv vnímání, ale také perspektiv interpretačních) neuvědomíme, bude nutně v neustálém pohybu i naše svědec- tví o pozorované realitě. Nikdy nebudeme schopni uchopit a adekvátně vyjádřit to, co je podstatné. Substance se promění v chaotický tanec akcidencí. Obraz hladiny, promítaný projektorem, se bude otáčet také a fakt nehybnosti hladiny se ztratí v mediálním „překladu“. Při prezentaci obrazu reality je proto nutné brát tento deformující vliv v úvahu. Nejde tedy jen o perspektivu pozorovatele, ale i stanovisko toho, kdo následně o pozorovaném informuje. Otáčí-li se kamera, musí se paralelně (a absolutně synchronně) s ní otáčet i projektor. Deformující vliv recepce reality musí vyvážit ade- kvátní nástroje mediální prezentace. Jinak se z pravdivého svědectví stane čirá fabulace.

Al -Aliho instalace tedy není pouhou sofistikovanou, ale nezávaznou hrou proměnlivých perspektiv, nýbrž důvtipnou morální alegorií procesu vytváření mediální reality.

6 · 12 · 2023 — 3 · 3 ·2024

Kurátorská koncepce / Curatorial concept: Matej Al -Ali / Petra Filipová

Kurátorka za GG / Internal curator: Klára Zářecká

Produkce / Production: Lenka Novotná, Klára Zářecká, Milena Kliková Skálová, Lucie Severová

Grafické řešení / Graphic design: Lenka Novotná

Anglický překlad / English translation: Jana Jiroutová

Propagace / Promotion: Michaela Johnová Čapková, Cecílie Kutálková

Edukace / Education: Tereza Adolfová, Andrea Koláčková, Hana Paulusová, Veronika Peldová

Instalace / Installation: Matej Al -Ali, tým Gočárovy galerie