RABBIT HOLE: Viktor Dedek-Ludomancer

20. září - 26. listopadu 2023
Otevírací doba
út–ne: 10.00–18.00
po: zavřeno
Dům U Jonáše

Vstupné
plné 100 Kč
snížené 50 Kč

rodinné 200 Kč /Max. 5 členů a z toho musí být min. 1 dítě do 15 let.

RABBIT HOLE: Viktor Dedek-Ludomancer

Z důvodu instalace nové výstavy je Dům U Jonáše do 9. 11. uzavřen. Výstavu Rabbit hole: Ludomancer si opět budete moci prohlédnout od 10. 11. až do 26. 11. 2023.

RABBIT HOLE

PROSTOR PRO PREZENTACI SOUČASNÉHO INTERMEDIÁLNÍHO UMĚNÍ / SPACE FOR THE PRESENTATION OF CONTEMPORARY INTERMEDIA ART

Kurátorka / Curator: Petra Filipová

Rabbit Hole je výstavní cyklus prezentující nejrůznější formy digitálního umění a umělecké tendence s ním spojené (digitální instalace, site-specific, videoart atd.). Rabbit Hole, králičí nora, kterou hrdinka slavného příběhu Lewise Carrola sestupuje do magického světa divů a zázraků, je metaforou vstupu do stále se rozrůstajícího univerza současného umění, jehož drtivá část zůstává běžnému návštěvníkovi galerií doposud skryta. Podobně jako Alenka si pak může při setkání s takovými díly připadat zmatený a ztracený. Projekt si klade za cíl nabídnout mu prostřednictvím nejen samotných výstav, ale také doprovodného programu (přednášky, workshopy, animační dílny) možnost porozumět jak konkrétním dílům, tak, na obecnější úrovni, i konceptům, postupům a formám, které jsou v intermediálním umění běžně používány. Rabbit Hole tedy není jen prostorem pro prezentaci uměleckých děl, ale mnohem spíše místem porozumění. Není jen tunelem, kterým návštěvník vstoupí do světa současného umění, ale také kompasem, díky němuž se bude ve všech těch zdánlivě nesrozumitelných světech, které se za norou otevírají, lépe orientovat.

V rámci projektu RABBIT HOLE právě probíhá výstav Viktor Dedek:Ludomancer
 
Ludomancer, titulní postava a zároveň ohnisko významů instalace Viktora Dedka, jako by nás uváděla do světa minulých i budoucích mýtů, ale přitom stále vědomě vězela v banalitě dneška. Tento novotvar odkazuje svou první částí k prostředí her a hráčů (latinské slovo ludus znamená hra), druhou pak ke středověkým nekro- a nigromantům, černokněžníkům, zaklínajícím živé i mrtvé. Jako celek ovšem také asociuje slavný kyberpunkový opus Williama Gibsona Neuromancer. A právě v tomto významovém rozpětí krouží nevyřčené příběhy Dedkovy instalace. Archaicko-futuristické kamenné židle, opuštěný bar, rozhlasový přijímač, ze kterého zaznívají reflexivní úvahy ludomancera, ale také citace z románu Korektura Thomase Bernharda a z Gibsonova Neuromancera…
Viktor Dedek se ve své tvorbě věnuje tematice hráčství, her a především nejrůznějším podobám postavy hráče dlouhodobě. V instalaci Ludomancer do tohoto světa zve i své diváky.
 
Foto: Ludomancer, 2023, generováno za pomocí Midjourney V4