RAW / Jakub Lipavský - Petr Stibral - Matěj Lipavský

16. února - 24. dubna 2022
Otevírací doba
út–ne: 10.00–18.00
po: zavřeno
Dům U Jonáše

Iva Mladičová

RAW / Jakub Lipavský - Petr Stibral - Matěj Lipavský

Výstava Jakuba Lipavského (nar. 1976), Petra Stibrala (nar. 1977) a Matěje Lipavského (nar. 1985) s názvem RAW představuje přirozenou cestou momentální stav jejich umělecké práce, „jak se věci mají právě teď“. Prezentuje různé přístupy - přírodní instalaci videa Petra Stibrala, malířský archiv Matěje Lipavského, sochařské objekty Jakuba Lipavského, práce se samotným místem všech tří autorů a podobně. Výstava navazuje na dialogickou fázi jejího vzniku, autoři si od sebe navzájem do expozice „vybrali“, co osobně je na práci jejich kolegy nejvíce zajímá, vedle čeho by chtěli nainstalovat svoji vlastní práci, co považují u druhého za nejinspirativnější. Pokusili se tak vymanit ze stereotypních tendencí vzhledem k výběru z vlastních děl a jejich instalace. Výsledkem je kombinace výběru z již hotových prací a děl reagujících na galerijní prostor a jeho bezprostřední okolí, a to se záměrem vytvořit smysluplný celek propojující prostor i „věci“, „přebudovat“ původní charakter prostředí galerie. Výstava se současně pokouší posunout dál samotnou podstatu práce všech tří autorů, to znamenávizuální působení formy a její interakce s prostorem“.