Viktor Dedek: Ludomancer

20. září - 19. listopadu 2023
Otevírací doba
út–ne: 10.00–18.00
po: zavřeno
Dům U Jonáše
Viktor Dedek: Ludomancer
 
Ludomancer, titulní postava a zároveň ohnisko významů instalace Viktora Dedka, jako by nás uváděla do světa minulých i budoucích mýtů, ale přitom stále vědomě vězela v banalitě dneška. Tento novotvar odkazuje svou první částí k prostředí her a hráčů (latinské slovo ludus znamená hra), druhou pak ke středověkým nekro- a nigromantům, černokněžníkům, zaklínajícím živé i mrtvé. Jako celek ovšem také asociuje slavný kyberpunkový opus Williama Gibsona Neuromancer. A právě v tomto významovém rozpětí krouží nevyřčené příběhy Dedkovy instalace. Archaicko-futuristické kamenné židle, opuštěný bar, rozhlasový přijímač, ze kterého zaznívají reflexivní úvahy ludomancera, ale také citace z románu Korektura Thomase Bernharda a z Gibsonova Neuromancera…
Viktor Dedek se ve své tvorbě věnuje tematice hráčství, her a především nejrůznějším podobám postavy hráče dlouhodobě. V instalaci Ludomancer do tohoto světa zve i své diváky.
 
Foto: Viktor Dedek/Cyber adventurers a photo from a walk through the woods in the transformed