Z domácích archivů

23. června - 10. září 2023

Út, Čt–Ne: 10.00–18.00 hodin
St: 12.00–20.00 hodin

Gočárova galerie v Automatických mlýnech

Vstupné
plné 40 Kč
snížené 20 Kč

rodinné 80 Kč / 2 dospělí + 2 děti

Kurátorka
Michaela Johnová Čapková

Z domácích archivů

Foto Luděk Vojtěchovský, druhá polovina 80. let 20. století

Z domácích archivů

Vzpomínkou na mlýnský provoz je výstava Z domácích archívů, která je jedním z výstupů projektu Paměť mlýnů. Gočárova galerie spolu s Nadací Automatické mlýny zveřejnily v dubnu výzvu ke sdílení vzpomínek a předmětů s mlýny spojenými. Vzpomínky pamětníků se současně zaznamenávaly do archivu Institutu paměti národa Východních Čech a do rozhovorů s pamětníky byli zapojeni studenti Ústavu historických věd Univerzity Pardubice. Sběr vzpomínek probíhal po dobu šesti dnů přímo ve vstupní hale Gočárovy galerie. Výstava je koncipovaná jako „dorůstající“, kdokoliv z návštěvníků ji může obohatit o obrazový nebo textový materiál vztahující
se k areálu
 Automatických mlýnů a k jeho historii.

 Marcela Straková

Zabydlet monumentální budovu neobyčejné architektonické hodnoty není jednoduchý úkol. K historii areálu Winternitzových automatických mlýnů je třeba přistupovat s respektem, alespoň imaginárně zrcadlit jeho funkci a propisovat ji do nového obsahu. Mlýn, to jsou stroje a zvuky a každodenní práce, ve dne v noci, 100 let, stále dokola. Stejně tak cyklicky přicházela myšlenka vytvořit projekt, který zapojí nejširší veřejnost do připravované výstavy a stane se jedinečnou sbírkou vzpomínek.
Výzva adresovaná veřejnosti prostřednictvím projektu Paměť mlýnů byla přirozenou cestou, jak navázat kontakt s těmi, kteří zde profesně strávili část života i s těmi, kteří vnímali monumentální stavbu v centru Pardubic jako uzavřený svět sám pro sebe. Na počátku jsme ani netušili, jak se celý projekt rozroste a jaké silné příběhy na nás čekají. Děkujeme všem, kteří poskytli svoji vzpomínku, obrazový materiál a čas a stali se spolutvůrci výstavy Z domácích archivů.
Svými příběhy do projektu přispěli zvláště bývalí zaměstnanci mlýnů, také pamětníci z řad Pardubáků a firma Chládek a Tintěra. Nejstarší fotografie pochází ze sbírky Východočeského muzea v Pardubicích a úvodní velký snímek je zvětšeninou fotografie od Jiřího Tomana ze sbírky Gočárovy galerie.

Michaela Johnová Čapková