Sobotní výtvarné dílny

MUCILAGO / výtvarný workshop s Pavlem Příkaským

7. 10. 2023 / 14.00–16.30 / Dům U Jonáše

vstupné 70 Kč / vhodné pro děti od 8 let

Nutná rezervace na atelier@gocarovagalerie.cz nejpozději 24 hodin před začátkem akce, kapacita ateliéru je omezena.

-

Téma: Alchymický moment oživení hmoty

~ chapadlo, řasa, rostlina, tekutina, sliz ~

"Vyzkoušíme metodu kombinace malby sprejem a lazurní vrstvy štětcem. Tímto postupem dosáhneme efektu iluzivní malby podobné malbě na stěnách ve výstavě Mucilago.“

Pavel Příkaský

-

Nová kůže

"Proměna kůže je v říši hmyzu a u plazů zajímavým rituálem, spojeným s fyzickou proměnou, u hmyzu dost zásadní. Pavla Příkaského tento přírodní moment zajímá, protože je tvor často zakuklený, ukrytý a proces vzniku doprovází živočišný sliz, vysychání kůže a po vyčerpávajícím procesu i odpočinek. V tom se dá najít analogie k hledání vhodného povrchu obrazu. Příkaského díla často reflektují specifické procesy vzniku nové kůže, které jsou pro nás magické, protože se odehrávají skrytě a proměny materiálů tak probouzí naši fantazii…"

Filip Jakš