Galerijní zisky

Třicet let sbírkotvorné činnosti Východočeské galerie v Pardubicích 1989-2019
Autor projektu, text: Vít Bouček
Rok vydání: 2019, 148 str.
Vydala Východočeská galerie v Pardubicích
ISBN:978-8085112-86-3

Cena s DPH: 90 Kč