Křehké sny modernity

ČSR a Pardubice v zrcadle výtvarného umění 1918-1938
Autorka projektu, texty: Marcela Rusinko
Rok vydání: 2018, 140 str.
Vydala Východočeská galerie v Pardubicích
ISBN: 978-80-85112-84-9

Cena s DPH: 120 Kč