Zdeněk Daněk: Zelené obrazy

16. února - 24. dubna 2022
Otevírací doba
út–ne: 10.00–18.00
po: zavřeno
Dům U Jonáše

Kurátorka
Eliška Jedličková 

Zdeněk Daněk: Zelené obrazy

První výstava cyklu Zelené obrazy Zdeňka Daňka (*1977, Pardubice) na rodné pardubické půdě představí originalitu malíře známého především jako mistrného plenéristu a krajináře. V letech 1996–1999 studoval Zdeněk Daněk na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze malířství u Pavla Nešlehy a filmovou a televizní grafiku u Jiřího Bárty. V letech 1999–2003 pokračoval ve studiu na pražské Akademii výtvarných umění v ateliéru klasické malby Zdeňka Berana. Vedle kresebných figurálních námětů, za které byl ještě během studia oceňován, začal objevovat vlastní vztah k přírodě a krajině. Daněk ve své tvorbě nehledá stylovost ani primární koncepci, věnuje se realistické malbě, ve které objevuje nové, až experimentální možnosti. Hledá cesty, které dílo a celý proces tvorby nesvazují – takovou cestou je pro něj realismus. Nahlíží na ni tradičním, ale i konceptuálním, až vědeckým pohledem. Nevyužívá moderní technologie přenosu obrazu. Samostatná část jeho tvorby zastoupená na výstavě představí precizní až dokumentační pohledy do přírody, tzv. Zelené obrazy. Daňkovy Zelené obrazy vznikají nejčastěji v nedaleké Choltické oboře s charakterem dubové divočiny, působící kvůli unikátnímu neudržovanému stavu vegetace veskrze magickým dojmem. Za více než deset let se Choltická obora stala pomyslným Daňkovým ateliérem. V současnosti je však obora předmětem revitalizace, a tak její typický charakter pralesní divočiny zůstane zachován pouze na Daňkových Zelených obrazech. Pojítkem celého souboru je pohled do lesního interiéru, reflexe přírodních situací, které v lesní krajině proměňují škálu zelené barvy a také časosběrná dokumentarizace původního charakteru, při níž Daněk navazuje na realistickou krajinomalbu 19. století.

Krajinné výjevy přesahují dále i do Daňkovy alegorické konceptuální tvorby (Zvířecí obrazy 2000–2007; Externality 2017–2020). Můžeme v ní sledovat propojení přirozeného řádu přírody a intervence lidské činnosti, která bizardními způsoby přírodu narušuje.

Hostem výstavy je Libuše Vendlová. 

Průvodní tiskovina ke stažení nebo tisku: TZ_Zelené_obrazy

Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva kultury.