Kamenecký kopec mého mládí. K 90. narozeninám Karla Malicha

Katalog děl Karla Malicha ze sbírek VČG, Galerie Zdeňka Sklenáře a od soukromých zapůjčitelů.
Úvodní text: Hana Řeháková.
ISBN: 978-80-87430-32-3
Rok vydání: 2014
Vydala Galerie Zdeněk Sklenář ve spolupráci s VČG.

Cena s DPH: 50 Kč